Termeni si Conditii
Termeni si Conditii

1. INTRODUCERE
Prezentele Conditii Generale definesc conditiile de utilizare a site-ului premiumsigns.ro de cãtre potentialii vizitatori sau clienti. Accesând si navigand pe acest site, acceptati, de facto, termenii de utilizare descrisi în continuare.

2. NEANGAJAREA RÃSPUNDERII
Continutul informatiilor se referã la descrierea într-un anumit gfrad de detaliere a activitatilor, produselor si serviciilor Premium Signs.

Premium Signs nu va acorda nici o garantie referitoare la:
a) evitarea utilizarii anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
b) neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
Astfel Premium Signs nu poate fi responsabilã pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sãu.

3. DREPTURILE ASUPRA CONTINUTULUI SITE-ULUI
Toate informatiile, produsele sau aplicatiile continute în acest site sunt proprietatea Premium Signs, care isi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura site-ului în orice moment si fãra nici o informare prealabilã.

Întregul continut al site-ului Premium Signs (www.premiumsigns.ro) este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, continutul si prezentarea site-ului sunt detinute de Premium Signs. Este interzisã copierea, modificarea, afisarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licentierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea continutului site-ului în orice scop fãrã confirmarea scrisã din partea Premium Signs.

4. OBIECTIVUL CONTINUTULUI SITE-ULUI
Obiectivul continutului site-ului este de a transmite informatii actualizate si exacte.
Premium Signs nu poate garanta cã prezentele pagini nu contin erori, si asigurã cã va depune toate diligentele pentru realizare unei informãri corecte si remedierea eventualelor erori.
Orice persoanã care doreste sã-si procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugatã sã contacteze Premium Signs prin unul din mijloacele de contact prezente pe acest site, pentru a se informa atât asupra disponibilitãtii serviciului sau produsului în cauzã cât si asupra conditiilor contractuale, taxelor, tarifelor si informatiilor tehnice sau de alta naturã.

5. INFORMATII PERSONALE
Când prin intermediul prezentului site vã sunt solicitate informatii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastrã sau posibilitatea de a vã contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicatiilor disponibile pe site.

Natura informatiilor solicitate se referã în special la date personale (nume, adresã, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intentioneazã sã fie utilizate produsele si/sau serviciile Premium Signs, dar poate include si alte informatii aflate în stransã legatura cu utilizarea serviciilor si/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a rãspunde mai bine nevoilor si întrebarilor utilizatorilor site-ului, informatiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocãri si prelucrãri electronice.

6. LEGATURA CU ALTE SITE-URI
Prezentul site poate contine legãturi sau trimiteri cãtre alte site-uri considerate de Premium Signs utile în legatura cu continutul site-ului sãu si care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizãrii acestor legãturi sau trimiteri se vor aplica conditiile generale de utilizare corespunzãtoare acelor site-uri.

Premium Signs nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe site-urile unor terti, la care se face trimitere pe site-ul sãu.

7. INFORMATIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
Orice persoanã care viziteaza site-ul Premium Signs (www.premiumsigns.ro) si care ii oferã date sau informatii cu caracter personal prin intermediul acestui site isi manifestã acordul în mod expres si neechivoc pentru urmatoarele: prelucrarea acestor date si informatii personale de cãtre Premium Signs în vederea efectuãrii de studii de piata; transmiterii de materiale promotionale specifice operatiunilor de marketing direct; solutionarea de cãtre Premium Signs a cererilor, întrebarilor si reclamatiilor adresate (a se vedea pagina "Contact" din site); alte activitati întreprinse de Premium Signs si permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari din partea destinatarului.

Premium Signs va pãstra confidentialitatea acestor informatii.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres si neechivoc al dumneavoastrã în conformitate cu prevederile legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Pentru orice nelãmurire în legatura cu exercitarea drepturilor dumneavaoastrã referitoare la utilizarea site-ului si la protectia utilizãrii vã rugãm sã ne contactati prin intermediul sectiunii 'Contact' din site.

Va multumim pentru vizitarea acestei pagini
Echipa Premium Signs

Imprima Imprima pagina

English